Prezident KOZ SR M. Magdoško bol opätovne zvolený za podpredsedu Hospodárskeho a sociálneho výboru SR

Už viac ako 17 rokov funguje na Slovensku Hospodársky a sociálny výbor SR. Základným poslaním výboru je prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej a participiálnej demokracie v podmienkach Slovenskej republiky.

Dňa 24.5.2022 sa konalo Valné zhromaždenie HSV SR v priestoroch AZZZ SR, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých 3 skupín – zamestnávateľov, zamestnancov a iných záujmových skupín spoločnosti.

Predseda HSV SR Rudolf Kropil informoval členov HSV SR o činnostiach HSV SR za posledné 2 roky. Členovia tiež prediskutovali aktuálnu situáciu a odsúhlasili aktivity na najbližšie roky a vytvorili stratégiu komunikácie na rok 2022.

Počas Valného zhromaždenia sa konala aj voľba nového vedenia HSV SR na obdobie 2022 až 2024. Predsedom sa stal Oto Nevický zo skupiny zamestnávateľov, podpredsedami Rudolf Kropil zo skupiny iných záujmových skupín spoločnosti a Marián Magdoško zo skupiny zamestnancov.