Aké sú podmienky vzniku nároku na 500-eurovú odmenu?

 

Dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na rok 2022 zabezpečujú zamestnancom verejnej služby a štátnym zamestnancom vyplatenie odmeny vo výške 500 euro. Aké sú podmienky vzniku nároku na odmenu?

Viac sa dozviete v metodickom usmernení, ktoré Úrad vlády SR vypracoval pre účely jednotného uplatňovania priznávania tohto benefitu na služobných úradoch, ako aj u zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa vzťahuje KZVS.

Usmernenie nájdete TU:

https://www.kozsr.sk/wp-content/uploads/2022/08/Usmernenie-k-odmene-z-KZVS_2022.pdf