AKTUÁLNE TÉMY

Zachráňme pracovné miesta v slovenskom priemysle

KOZ SR podporuje boj za záchranu výroby vo firme Slovalco či OFZ v Istebnom. Vláda musí vynaložiť všetko úsilie, aby pomohla týmto dôležitým firmám slovenského hutníckeho priemyslu. Z tohto dôvodu svojou osobnou účasťou podporil protest za záchranu firmu Slovalco aj viceprezident KOZ SR František Gajdoš.  Ten zdôraznil sociálny rozmer celej […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (22.8.2022)

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie. Našu pozornosť sme upriamili na návrh zákona, ktorým sa mení a […viac]

AKTUALITY

Spolupráca slovenských a českých odborov nepozná hranice a môže byť vzorom aj pre iné krajiny

Na spoločnom stretnutí vedenia KOZ SR a ČMKOS v českých Libliciach sa opäť potvrdila blízkosť medzi našimi odborovými konfederáciami, nielen historická, najmä však v spoločných aktivitách odborov v Čechách a na Slovensku, ako je kolektívne vyjednávanie, rast miezd zamestnancov, zbližovanie úrovne platov medzi východom a západom Európy, či medzi jednotlivými regiónmi v oboch krajinách. Tém do […viac]

AKTUALITY

Rokovanie so živnostníkmi

Na pôde KOZ SR sa dnes konalo stretnutie so zástupcami Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ). Prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika a generálnu sekretárku Miriam Bellušovú privítala prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová spoločne s viceprezidentom KOZ SR Františkom Gajdošom. V rámci prvého oficiálneho rokovania sa obe strany zhodli na viacerých témach a problémoch, ktoré trápia slovenských zamestnancov […viac]

AKTUALITY

Aké sú podmienky vzniku nároku na 500-eurovú odmenu?

  Dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na rok 2022 zabezpečujú zamestnancom verejnej služby a štátnym zamestnancom vyplatenie odmeny vo výške 500 euro. Aké sú podmienky vzniku nároku na odmenu? Viac sa dozviete v metodickom usmernení, ktoré Úrad vlády SR vypracoval pre účely jednotného uplatňovania priznávania tohto benefitu na služobných […viac]