Rokovanie so živnostníkmi

Na pôde KOZ SR sa dnes konalo stretnutie so zástupcami Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ). Prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika a generálnu sekretárku Miriam Bellušovú privítala prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová spoločne s viceprezidentom KOZ SR Františkom Gajdošom.

V rámci prvého oficiálneho rokovania sa obe strany zhodli na viacerých témach a problémoch, ktoré trápia slovenských zamestnancov a živnostníkov. KOZ SR a SŽZ majú medzi sebou niekoľko spoločných tém a prienikov, na ktorých by mali spolupracovať. Jednoznačná zhoda medzi oboma organizáciami panuje napríklad pri problematike nútených živností, ktorých odstránenie patrí medzi dlhodobé agendy KOZ SR.  Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová na stretnutí otvorila aj otázku možného vstupu niektorých skupín živnostníkov do odborov, tak ako to funguje v zahraničí.

KOZ SR a SŽZ sa ďalej zhodli na potrebe úpravy daňovo-odvodového zaťaženia (daňový mix), ako aj nutnosti riešenia absencie úrazového poistenia živnostníkov. Pracujúci na živnosť nie sú dostatočne chránení pri práci a otázky BOZP sú zanedbávané. Tieto problémy sa tradične na chvíľu vynoria len v prípade tragických udalostí s fatálnym koncom, keď zodpovednosť za úmrtie pracujúceho živnostníka nenesie nikto. 

Záverom dnešného stretnutia sa obe strany zhodli na potrebe ďalšej komunikácie a spolupráce, s cieľom pripraviť iniciatívy, ktoré by pomohli pri riešení týchto tém, ako aj väčšej ochrane všetkých pracujúcich.

GALÉRIA