Spolupráca slovenských a českých odborov nepozná hranice a môže byť vzorom aj pre iné krajiny

Na spoločnom stretnutí vedenia KOZ SRČMKOS v českých Libliciach sa opäť potvrdila blízkosť medzi našimi odborovými konfederáciami, nielen historická, najmä však v spoločných aktivitách odborov v Čechách a na Slovensku, ako je kolektívne vyjednávanie, rast miezd zamestnancov, zbližovanie úrovne platov medzi východom a západom Európy, či medzi jednotlivými regiónmi v oboch krajinách.

Tém do diskusie je mnoho, či už ide o vzájomné informovanie sa o aktuálnej ekonomickej a sociálnej situácii, legislatívnom procese, o kultúre pracovného prostredia a BOZP, o prioritách spolupráce i odborovom marketingu na oboch stranách. Tešíme sa na naštartovanie vzájomne prínosnej spolupráce!

Počas stretnutia obe krajiny trápili neznesiteľné teplá. Napriek tomu, že tieto prejavy klímy znepríjemňujú akúkoľvek pracovnú činnosť, pri prognózach vývoja cien energií by sme si možno aj mnohí priali, aby časť tohto „tepla“ zotrvala aj do zimných mesiacov. Adresná pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom a obciam aspoň z časti zmierňujúca rastúce ceny energií, je to, čo v oboch štátoch zo strany vlády chýba. Odbory oboch krajín sú hlasom verejnosti a tá apeluje na predstavenie okamžitých riešení.

Chudoba obyvateľov oboch krajín, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít, dotýkajúcich sa bežného života každého človeka, dostávajú, je hrozivá a neprijateľná.