Vedenie KOZ SR a ČMKOS sa stretlo v Banskej Štiavnici

Častokrát pri zmienkach o aktivitách KOZ SR a ČMKOS zaznieva, že spolupráca slovenských a českých odborov nepozná hranice a môže byť vzorom aj pre ostatné krajiny. Máme spoločnú minulosť, ale aj súčasnosť v európskom kontexte. Spoločná minulosť, takmer neexistujúca jazyková bariéra a úzke rodinné, pracovné i kultúrne väzby medzi oboma národmi dávajú tušiť, že to vlastne ani nemôže byť inak.

Stretnutia v Banskej Štiavnici sa zúčastnili odborné tímy oboch konfederácií na čele s ich vedením – prezidentkou KOZ SR Monikou Uhlerovou a viceprezidentom Františkom Gajdošom a predsedom ČMKOS Josefom Středulom a jeho podpredsedami Radkou Sokolovou a Vítkom Samekom.

Dňu a pol diskusií a výmeny informácií o aktuálnom dianí v oboch krajinách dominovali témy inflácie a jej dopadu na zamestnancov a obyvateľov a poklesu ich životnej úrovne, minimálnej mzdy, poklesu životnej úrovne, zastavenia divergencie či sociálneho dialógu s vládnymi predstaviteľmi.

Zaujímavá bola aj diskusia so slovenským europoslancom, rodákom z Banskej Štiavnice, Robertom Hajšelom o aktivitách Európskej komisie a prijímaných smerniciach, ktoré nielen pozitívne ovplyvňujú obyvateľov EÚ.

O spolupráci slovenských a českých odborov, o ich postavení v oboch krajinách, spoločných témach na európskej úrovni, či o tom, akú úlohu v meniacom sa svete práce a v procese vzniku nových foriem práce budú, a už aj zohrávajú odbory sa môžete dozvedieť aj v spoločnom podcaste Moniky Uhlerovej a Josefa Středulu, ktorý bude onedlho publikovaný.