Vizionári – Prežije slovenský zamestnanec v 21.storočí?

V Európskej únii je zamestnaných viac než 240 miliónov občanov. Pracovné právo EÚ tak prináša priame výhody veľkému počtu občanov a má pozitívny vplyv na jednu z najdôležitejších a najhmatateľnejších oblastí ich každodenného života. Okrem toho pracovné právo EÚ úzko súvisí s jednotným trhom. Voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a pracovníkov musia sprevádzať pracovné právne predpisy, aby krajiny a podniky mohli spravodlivo súťažiť, pokiaľ ide o kvalitu ich výrobkov a nie o znižovanie noriem pracovného práva.

O význame európskej legislatívy v oblasti pracovných a sociálnych práv zamestnancov a digitalizácii diskutovala aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.