MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Výročný seminár ETUI: Ochrana zamestnancov pred chemikáliami

Dňa 27. – 28. júna 2023 sa v Bruseli konal tohtoročný výročný seminár Európskeho inštitútu pre odborné vzdelávanie (ETUI) zameraný na tému ochrany zamestnancov pred chemikáliami. Zúčastnili sa ho zástupcovia odborov z 15 európskych krajín, ktorí mali za úlohu koordinovať činnosti v oblasti prevencie chemických rizík pri práci. KOZ SR […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Vzájomná spolupráca a solidarita má pre nás veľký význam

Minulý týždeň sme sa zúčastnili kongresu maďarskej odborovej konfederácie SZEF, v preklade Odborárske fórum spolupráce. Konfederáciu odborových zväzov SR zastupoval viceprezident František Gajdoš a koordinátor vzdelávania Roland Klokner. Maďarské SZEF si na kongrese zvolila nové vedenie, predsedom sa opäť stal Csaba Csóti. SZEF je jednou zo siedmich maďarských odborových konfederácií. SZEF […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Silné odbory v susednom Rakúsku

Tento týždeň (20.-22.6.2023) sa vo Viedni konal 20. spolkový kongres rakúskej odborovej centrály ÖGB, ktorého sa zúčastnila aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Takmer štyristo delegátov si zvolilo predsedu, podpredsedu a výkonný výbor ÖGB a prijalo politický program a stanovy ÖGB. Program rakúskych odborov na nasledujúce obdobie obsahuje výzvy a […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Na 111. výročnej konferencii Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve zastupuje slovenských pracovníkov prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová

V týchto dňoch prebieha na pôde Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 111. výročná Medzinárodná konferencia práce. Delegátkou za zástupcov zamestnancov za Slovenskú republiku je Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR. Kľúčovými témami Konferencie, okolo ktorých zasadajú výbory zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov a vlád, a následne spoločne tripartitne o nich rokujú, sú spravodlivá transformácia, ochrana práce a celoživotné vzdelávanie. […viac]