Tohtoročný výročný seminár ETUI: Všetci za bezpečnosť pri práci

Na seminári v Prahe sa zišli odborári zo 17 európskych krajín, ale aj z Turecka, Severného Macedónska a Singapuru, aby koordinovali činnosť odborov v oblasti prevencie BOZP. Účastníci diskutovali o súčasnom stave revízií smernice o záťaži teplom pri práci, klimatických zmenách a zelených riešeniach pri prechode na znižovanie emisií do ovzdušia. Hlavným cieľom týchto tém bolo vymeniť si skúsenosti s riešením týchto problémov v oblasti BOZP a možností legislatívnych aktualizácií v európskej legislatíve.

Počas panelových diskusií boli odboroví experti požiadaní o spoluprácu a hľadanie spoločných riešení v uvedených témach. Ďalšími hlavnými témami dvojdňovej diskusie bola téma digitalizácie, ktorá preniká do výrobných procesov v podnikoch.

Do spoločnej diskusie, ktorú viedla Marian Schaapman, sa zapojila z Tokia cez telemost aj Florence Lepoivre s témou psychosociálnych rizík, ktorá je tiež nosnou témou diskusií na pracoviskách.

Jiří Vaňásek, ako hostiteľ výročného seminára, oboznámil účastníkov o situácii v Českej republike z hľadiska bezpečnosti pri práci, ale aj sociálnych problémov v populácii.

Andreas Stoimenidis, predsedajúci v MB, informoval o voľbe úradujúceho riaditeľa Agentúry EU BOZP / OSHA. Riaditeľom bol zvolený William Cockburn.

KOZ SR reprezentoval špecialista ochrany práce Peter Rampašek.