AKTUALITY

ZAMESTNANCI ROZHODNÚ! Veľká predvolebná debata KOZ SR s lídrami politických strán

Cieľom tejto našej debaty (20.9.2023) bolo umožniť našim členom – voličom, ale aj verejnosti, získať komplexný obraz odborných znalostí, politických programov a riešení, ktoré politické strany a hnutia ponúkajú a ich prípadné prelínanie s našim programom a hodnotami, ktoré odbory presadzujú a zastávajú. Zástupcov politických strán sme sa napríklad pýtali […viac]

AKTUALITY

Súvislosti minimálnej mzdy nie je možné prehliadať

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 je známa už viac ako dva týždne. Aj napriek existencii automatu, garantujúceho jej každoročný nárast, využili sociálni partneri potenciál bipartitného sociálneho dialógu a dohodli sa na jej výške vyššej ako garantuje zákon. V rámci tejto témy je dôležité zdôrazniť ešte niekoľko súvislostí, a to, že Zákonník […viac]