AKTUALITY

Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku: Byť v (ne)milosti algoritmu je v budúcom svete práce neprijateľné

Digitalizácia a technologický pokrok zasiahli takmer všetky aspekty pracovného života. Nielenže nám tieto technológie umožňujú pracovať efektívnejšie a flexibilnejšie, ale zároveň prinášajú aj nové výzvy a riziká, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Dôležitú úlohu v tomto meniacom sa svete práce a v procese vzniku nových foriem práce zohrávajú odbory. Ochrana […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Kvalitná ochrana práv zamestnancov v oblasti BOZP je na prvom mieste

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je relatívne zložitý mechanizmus, postavený na množstve právnych predpisov a rôznych pracovných podmienkach zamestnancov. Aj tohto dôvodu KOZ SR každoročne organizuje pravidelný cyklus doškoľovania odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z členských odborových zväzov. Odborné vzdelávanie je zamerané na všeobecné zvyšovanie právneho […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR (9.10.2023)

Na mimoriadnom rokovaní HSR SR bol predložený a prerokovaný najdôležitejší zákon roka, a to Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. (Plné znenie návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). Stanovisko KOZ SR TU. Na preštudovanie a vypracovanie relevantného stanoviska k návrhu rozpočtu verejnej správy […viac]

AKTUALITY

Dôstojná práca = Dôstojné pracovné podmienky. Dôstojná mzda

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa dôstojnej práce, ktorý pripadá na 7. októbra, KOZ SR spolu s ostatnými európskymi odborovými centrálami opätovne zdôrazňuje potrebu posilniť kolektívne vyjednávanie, venovať nielen pozornosť, ale aj presadzovať práva ľudí pracujúcich prostredníctvom online platforiem a vyžadovať, aby všetky stáže boli platené.  Európska únia je totiž založená na […viac]