Odborársky podcast: BOZP nie je len prevencia pred úrazmi

Odborársky podcast KOZ SR, M.Nemethová a B.Bendík
Odborársky podcast KOZ SR, M.Nemethová a B.Bendík

Svet práce sa opäť nachádza v čase zmien, tentokrát vyvolaných technologickými inováciami, demografickými zmenami, zmenou klímy a globalizáciou, ktoré vplývajú na samotnú povahu a budúcnosť práce a miesto a dôstojnosť ľudí v nej. Zmena klímy so sebou prináša nielen mnohé zdravotné riziká, ale krajiny musia prijať také opatrenia na zmiernenie zmeny klímy, ktorými ochránia nielen verejné zdravie, ale aj pracovné prostredie.

Psychosociálne riziká, rizikové správanie a stres súvisiaci s prácou patria v súčasnosti k najzávažnejším otázkam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo veľkej miere ovplyvňujú zdravie jednotlivcov, organizácií a ekonomiky štátu.

O tom, aké sú aktuálne témy a výzvy v BOZP, ako k nim pristupujú odbory, sme sa rozprávali s poradcom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Bohuslavom Bendíkom.

V podcastoch máme ambíciu pravidelne komentovať aktuálne dianie v sociálnej oblasti, zamestnaneckom prostredí, pracovnoprávnej legislatívy, ale aj spoločenské pomery v úzkej spojitosti s portfóliom činnosti odborov.

Podcast Konfederácie odborových zväzov SR, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov v Slovenskej republike sledujte aj TU.