MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Monika Uhlerová podporuje rozšírenie sociálnej Európy na zasadnutí CETUN v Bruseli

Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, sa zúčastnila zasadnutia Centrálnych európskych odborových sietí (CETUN) v Bruseli. Počas tohto stretnutia bola schválená rezolúcia s názvom „Expanding Social Europe: An Imperative for EU Convergence and Enlargement“ (Rozširovanie sociálnej Európy: Imperatív pre konvergenciu a rozšírenie EÚ) Členovia siete CETUN zdôraznili, že […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Výkonný výbor EOK v Bruseli: Je potrebné vytvoriť odolný a udržateľný európsky priemyselný základ

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa v týchto dňoch zúčastňuje druhého tohtoročného zasadnutia výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie (EOK) v Bruseli. EOK reprezentuje viac ako 45 miliónov pracovníkov, združuje 93 národných odborových organizácií a 10 európskych odborových federácií. Jednou z hlavných tém rokovania, ktoré vedie generálna tajomníčka Esther Lynch, je priemyselná […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Seminár ETUI o ochrane zamestnancov pred chemickými látkami

V  Madride sa 20. – 21.júna 2024 sa uskutočnil seminár o ochrane zamestnancov pred chemickými látkami. KOZ SR reprezentoval Peter Rampašek z členského OZ KOVO. Akcie sa zúčstnili odborári zo Španielska, Portugalska, Malty, Írska, Bulharska, Maďarska, Estónska, Lotyšska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Rakúska, Holandska, Belgicka a výnimočne bola pozvaná bola aj kolegyňa z […viac]

AKTUALITY

Delegácia z Južnej Kórey navštívila Bratislavu

Delegácia z Južnej Kórey, organizovaná The Korea Economic Daily, navštívila Konfederáciu odborových zväzov Slovenskej republiky v ich sídle v Bratislave. Hlavným cieľom návštevy bolo získať poznatky o európskom odborovom systéme a jeho pôsobení a organizovaní. Delegáciu privítal viceprezident KOZ SR František Gajdoš, ktorý im podrobne vysvetlil fungovanie slovenských odborov. „Program KOZ […viac]

Alena Krempaská, Martina Nemethová a Ferdinand Choma v odborárskom podcaste
AKTUALITY

Odborársky podcast: Zdaňte najbohatších!

Európska občianska iniciatíva „Tax the Rich“ iniciovala európsku petíciu za férové zdanenie najbohatších multimilionárov a miliardárov a využitie týchto zdrojov na pomoc ľuďom pri zelenej transformácii. Táto iniciatíva vyzýva Európsku komisiu, aby zaviedla európsku daň z veľkého majetku. Táto daň by prispela k vlastným zdrojom Únie a jej výnosy by […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Priebežne aktualizované: Medzinárodná konferencia práce v Ženeve

Dnes začína 112. Medzinárodná konferencia práce (ILC) organizovaná Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) v Ženeve. Táto významná udalosť sa koná každoročne a zhromažďuje delegátov zo všetkých členských krajín, aby diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa práce a pracovných podmienok na globálnej úrovni. Delegátkou za zástupcov zamestnancov za Slovenskú republiku je Monika […viac]