AKTUALITY

KOZ SR Seminár „Európske zamestnanecké rady“

Zvyšujúci sa medzinárodný rozmer hospodárstva si od konca 80-tych rokov 20. storočia vyžiadal vznik nových štruktúr zastupovania záujmov zamestnancov, ale aj ich vzájomného informovania – európskych zamestnaneckých rád. Internacionalizácia podnikov totiž v žiadnom prípade nemôže mať mať negatívny vplyv na pracovné podmienky zamestnancov a nemôže viesť k odbúravaniu sociálnych istôt […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (7.11.2022)

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania […viac]

AKTUALITY

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. novembra 2022

Dňa 1.11.2022 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce (ZP), ktorou dochádza k viacerým zmenám v ZP a cieľom ktorej je najmä zapracovanie: smernice Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2019/1152 z  júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Príplatky sú len kompenzáciou – za horší i kratší život

V súčasnej situácii prebiehajúcich viacerých kríz, ale najmä extrémneho rastu cien, Konfederácia odborových zväzov SR upozorňuje, že účet za obnovu ekonomiky opäť zaplatia zamestnanci. Zamestnanci sú totiž prví v rade, ktorí na takéto krízy doplácajú, a to znižovaním príjmov, poklesom reálnych miezd, dokonca až stratou pracovných miest. Rast cien ukrajuje zo životnej úrovne […viac]

ODBORY V MÉDIÁCH

Čo budú znamenať kompenzácie pre podnikateľov pre zamestnancov

Návrh na zastropovanie cien silovej zložky elektriny a plynu pre firmy, ktorý predložila vláda na pondelňajšom rokovaní rokovaní tripartity, je momentálne ešte zdrojom mnohých diskusií, ale ďalšieho dopracovávania. Reportérka a moderátorka JOJ 24 Lucia Stráňavová v pondelok privítala v štúdiu nielen ministra financií Igora Matoviča, ale aj zástupcu zamestnávateľov a […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR (24.10.2022)

Témou dnešnej mimoriadnej tripartity bola kompenzácia vysokých cien energií pre podnikateľské subjekty. Okrem zástupcov sociálnych partnerov sa HSR SR konala aj za účasti predsedu vlády SR a predsedu parlamentu. Podľa prezentovanej schémy pomoci budú mať firmy na Slovensku od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. […viac]

AKTUALITY

Smútime za predsedom odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu

Konfederácia odborových zväzov SR s veľkou ľútosťou prijala správu, že dňa 20. októbra 2022 zomrel vzácny kolega a priateľ, odborár telom i dušou, predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu v SR, pán Ľubomír NOVÁK. Ľubomír Novák pôsobil aj ako predseda základnej organizácie OZ PBGN SR v Bani Handlová, v máji 2000 […viac]

AKTUALITY

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa stretla s Monikou Uhlerovou k téme chudoby, vďaka aj nášmu verejnému tlaku

Jedným z impulzov na dnešné stretnutie bola aj naša nedávna demonštrácia, ktorou sme poukázali na rastúcu chudobu zamestnancov, ale aj všetkých občanov Slovenska. Preto bola aj témou dnešného stretnutia prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a zástupcov z členských odborových zväzov v Prezidentskom paláci chudoba pracujúcich a ich sociálna situácia spojená […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR (12.10.2022)

Na mimoriadnom rokovaní HSR SR bol predložený a prerokovaný najdôležitejší zákon roka, a to Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. (Plné znenie návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). Stanovisko KOZ SR TU. Na preštudovanie a vypracovanie relevantného stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu dostali […viac]

AKTUALITY

Vyhlásenie Konfederácie odborových zväzov SR a účastníkov demonštrácie Proti chudobe dňa 8. októbra 2022, Námestie SNP, Bratislava

Členské odborové zväzy Konfederácie odborových zväzov SR pôsobiace vo všetkých odvetviach priemyslu, vo vede a výskume, v obchode, v službách, vo verejnej správe a účastníci demonštrácie Proti chudobe vyzývame vládu, aby urýchlene riešila súčasnú kritickú situáciu v Slovenskej republike. Žiadame, aby vláda urýchlene prijala a verejnosti predstavila opatrenia na skrotenie inflácie a zmiernenie jej negatívnych dopadov na životy obyvateľov […viac]