Keď hovoríme o rozdielnom odmeňovaní zamestnancov v rámci Európskej únie, neustále v tejto súvislosti používame slovné spojenia ako minimálna mzda alebo priemerná mzda. Porovnávame tieto veličiny medzi krajinami a žiadame o konvergenciu.

Argumentujeme pri tom hospodárskymi výsledkami krajiny, rastom produktivity práce či nedostatkom voľných pracovných síl. Pritom na to, aby každý zo zainteresovaných vedel, o čom hovoríme, stačí pochopiť význam slov „dôstojná mzda“.

Tento pojem v sebe zahŕňa všetko, čo si pracujúci človek predstavuje ako prirodzený výsledok svojej práce. Takáto mzda zabezpečí, že nemusí pracovať nadčas a prichádzať tak o chvíle s rodinou. Nemusí sa báť, že sa mu pokazí chladnička alebo že jeho dieťa pôjde od septembra do školy a nebude mať na nákup základných potrieb.  Takémuto človeku je jedno, aká je priemerná mzda, jemu stačí taká, ktorá mu zabezpečí dôstojný život bez strachu zo zajtrajška.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk