Azda väčšina z nás už pochopila, že ekonomika Slovenska sa bez náležitých stimulov začne rútiť na svoje historické dno. Zdá sa mi však, že politici patria k tej menšej časti obyvateľstva, ktorá si to ešte neuvedomuje. Ich činy – alebo skôr nečinnosť – sú toho dôkazom. Povestný lex korona je len chabým pokusom, ktorého účinnosť spochybňujú rôzni odborníci. Dobrým príkladom pre našich kormidelníkov by mohlo byť rozhodnutie koaličnej rady v Nemecku, ktorá sa na svojom zasadnutí 3. júna dohodla na prijatí „konjunkturpaket“ v hodnote 130 miliárd eur. Opatrenia majú zabezpečiť rast ekonomiky a v budúcnosti aj konkurencieschopnosť krajiny. K najdôležitejším opatreniam patrí zníženie DPH od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Záujem vlády je, aby za tento polrok pomohla obyvateľom a motivovala ich k tomu, aby nestratili spotrebiteľské návyky. Ako ďalšiu podporu pre rodiny plánujú jednorazový bonus 300 eur na dieťa. Pre osamelých rodičov možnosť zvýšenia odpočítateľnej položky zo základu dane z pôvodných 1 908 eur na 4 008 eur. Preplácanie fixných nákladov spoločnostiam. Malé a stredné podniky dostanú pomoc spolu vo výške 25 miliárd eur. Na zvýšenie konkurencieschopnosti a modernizácie krajiny vyčlenili 50 miliárd eur. Nám ostáva dúfať, že k podobným informáciám sa dostanú aj naši úradníci a možno sa nechajú inšpirovať.

Roland Klokner

 

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

 

Späť

ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Anita Fáková, Monika Uhlerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš.


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk