ÚvodRegistráciaRečníciProgramStríming

REVOLÚCIA KLOPE NA DVERE

Debata o zavedení štvordňového týždňa sa podobá na kampaň, ktorá v 20. storočí zaviedla, pre nás už bežný, dvojdňový víkend. Túto tému KOZ SR otvorila už pred pandémiou, avšak až koronakríza ukázala, aká akútna je iniciácia serióznej odbornej a verejnej diskusie.

Digitalizácia, robotizácia, klimatické zmeny a v ostatnom období aj spomínaná pandémia a ekonomické a migračné krízy s vysokou pravdepodobnosťou zmenia storočnú „tradíciu“ osemhodinového pracovného času. Viaceré krajiny a firmy už experimentujú so skrátením pracovného času, či dokonca so zavedením 4-dňového pracovného týždňa.

Výsledky tých krajín, ktoré si vyskúšali experiment s trojdňovým víkendom, naznačujú, že spokojní môžu byť nielen zamestnanci, ale aj firmy. Ich skúsenosti ukazujú, že okrem zvýšenia kvality života ľudí, skracovanie pracovného času vedie k tomu, že zamestnanci odvedú svoju robotu efektívnejšie a zvládnu jej viac.

Na Slovensku je téma skracovania pracovného času o to aktuálnejšia, pretože patríme medzi krajiny, kde sa pracuje výrazne viac ako v mnohých krajinách Európy. Zároveň u nás zatiaľ stále prevláda mylná predstava, že čím viac hodín odpracujeme, tým sme produktívnejší. Slovenský ekonomický model, ktorý je postavený na nízkych mzdách a vysokom počte odpracovaných hodín, považujeme za prežitok, ktorý je potrebný prekonať.

Odolnosť zamestnávateľov voči skracovaniu pracovného času nie je nová. V histórii bol na kratšiu pracovnú dobu vždy nesprávny čas. Faktom však je, že keby o pracovných podmienkach rozhodovali zamestnávatelia sami, väčšina ľudí na Slovensku by stále pracovala 12 hodín denne šesťkrát do týždňa.

Na Slovensku sa už niekoľko zamestnávateľov, i politikov, stotožnilo s myšlienkou skráteného pracovného týždňa. Avšak, ako ukázala realita ich ponímania tohto trendu, stlačenie 5-dňového pracovného týždňa do 4 dní totiž v žiadnom prípade neznamená skrátenie pracovného času, pretože zamestnanec stále strávi v práci rovnaký počet hodín.

Stlačenie piatich pracovných dní do štyroch v žiadnom prípade neprinesie lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, zamestnanec tým nedostane viac voľného času – času pre seba, rodinu a záujmy.

Pokladáme za dôležité diskusiu k zmene nastavenia systému pracovného času orientovať aj na iné, nemenej dôležité oblasti pracovného života každého zamestnanca. Kratší pracovný týždeň v našom ponímaní znamená aj zníženie stresu, zvýšenie produktivity, zvýšenú spokojnosť a lojalitu zamestnancov, či pozitívny vplyv na fyzické a duševné zdravie zamestnancov.

KOZ SR od otvorenia odbornej i verejnej diskusie presadzuje model reálneho skrátenia pracovného času, čiže redukciu odpracovaných hodín denne, a to pri zachovaní rovnakej mzdy a benefitov, ako aj pracovného zaťaženia.

Preto aj našou konferenciou z cyklu o budúcnosti práce v 21. storočí otvárame na pôde odborov odbornú diskusiu o predpokladoch a východiskách skracovania pracovného času v súčasnej digitálnej a hospodárskej transformácii, o zamestnaneckom prostredí a legislatívnom postupe nastavenia 4-dňového pracovného týždňa.

PLAGÁT

Stiahnuť TU.

PRAKTICKÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

Vzhľadom na veľkosť priestoru na mieste konania budeme mať k dispozícii len obmedzený počet miest na osobnú účasť.

Aby sme zaistili možnosť zúčastniť sa všetkým záujemcom, s potešením ponúkame hybridný formát konferencie. To znamená, že niektorí účastníci budú mať možnosť zúčastniť sa osobne, zatiaľ čo iní budú mať možnosť zúčastniť sa virtuálne prostredníctvom sledovania online vysielania konferencie na našich sociálnych sieťach.

Chápeme, že osobná účasť na konferenciách môže byť prospešná, no zároveň si uvedomujeme, že nie každý môže cestovať na miesto konferencie. Zároveň by sme chceli upozorniť, že ubytovanie a doprava do Bratislavy nie sú súčasťou organizačného zabezpečenia a rozpočtu konferencie. Preto chceme ponúknuť možnosť virtuálnej účasti aj tým, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžu zúčastniť osobne.

Ak by ste sa chceli konferencie zúčastniť osobne, registrácia je otvorená do 15.11.2023, resp. do naplnenia kapacity sály. Po registrácii uchádzači dostanú e-mail potvrdzujúci úspešnú registráciu na konferenciu. Ak nedostanete takýto mail, kontaktujte nás na konferencia@kozsr.sk. Ak po zaregistrovaní zistíte, že sa nebudete môcť zúčastniť, kontaktujte nás prosím včas na rovnakej mailovej adrese. Kapacita je obmedzená a Vaše miesto môžeme ponúknuť iným záujemcom.