AKTUÁLNE TÉMY

Smerom k európskej aliancii pre konvergenciu miezd smerom nahor

Napriek zlepšeniam na trhu práce je nárast miezd vo väčšine krajín utlmený. Celková umiernená dynamika miezd sa dá vysvetliť stagnáciou na trhu práce, slabým nárastom produktivity a očakávanou nízkou infláciou. Navyše od roku 2014 až do roku 2016 nárast skutočných miezd zaostával za rastom produktivity. Ide o dlhodobý trend – v EÚ v čase […viac]