AKTUÁLNE TÉMY

Covid-19 ako choroba z povolania

28. apríl – Medzinárodný spomienkový deň na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania predstavuje príležitosť zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu. Dnes si pripomíname aj všetkých tých, ktorí zomreli pri výkone svojej práce v dôsledku nakazenia koronavírusom. Ochorenie COVID-19 nám ukázalo, ako veľmi […viac]