AKTUÁLNE TÉMY

Podpora mzdového spojenectva v krajinách Vyšehradskej štvorky

V dňoch 3. až 6. decembra 2019 sa v Budapešti konalo stretnutie zástupcov odborových zväzov z Českej republiky, Poľska, Rumunska, Francúzska, Belgicka, Rakúska, Maďarska a Slovenskej republiky na tému „Podpora mzdového spojenectva v krajinách V4“. Práca je naďalej najlepším spôsobom úniku z chudoby, no pre značný počet pracujúcich v Európe to stále neplatí. […viac]