AKTUALITY

Otvorený list prezidenta KOZ SR adresovaný prezidentke SR v súvislosti s jej dnešným vystúpením

Zastrašovanie zamestnancov zo strany zamestnávateľov, ktorí by sa testovania nezúčastnili a tým pádom by nemohli nastúpiť do práce, pretože nebudú nedisponovať negatívnym výsledkom testu, ale zároveň musia akceptovať obmedzenie svojho pohybu a pobytu, zastrašovanie zo strany vládnych činiteľov, delenie občanov Slovenskej republiky na dve kategórie občanov – na tých, ktorí budú […viac]