Otvorený list prezidenta KOZ SR adresovaný prezidentke SR v súvislosti s jej dnešným vystúpením

Zastrašovanie zamestnancov zo strany zamestnávateľov, ktorí by sa testovania nezúčastnili a tým pádom by nemohli nastúpiť do práce, pretože nebudú nedisponovať negatívnym výsledkom testu, ale zároveň musia akceptovať obmedzenie svojho pohybu a pobytu, zastrašovanie zo strany vládnych činiteľov, delenie občanov Slovenskej republiky na dve kategórie občanov – na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu a tých druhých, len polarizovalo spoločnosť, pracovné prostredie, rodiny. Neustále sa meniace podmienky, nepripravenosť a stupňujúci sa nátlak na obyvateľov Slovenska vyvoláva množstvo otázok týkajúcich sa aj ochrany práv občanov.

Vaše dnešné slová len potvrdili, že cieľ pretestovať celé Slovensko, bez adekvátnej prípravy a komunikácie všetkých zainteresovaných, vrátane zamestnancov a zamestnávateľov, je nenaplniteľný.

 

Stiahnuť vo formáte PDF.