AKTUÁLNE TÉMY

Heslo – Európa potrebuje vyššie mzdy, platí pre všetkých

Poľsko potrebuje zvýšenie miezd! To bol slogan IX. kongresu najväčšej poľskej odborovej centrály OPZZ, ktorý sa uskutočnil 24. – 25. mája 2018 vo Varšave. Prezidentom na ďalšie štyri roky sa opäť stal Jan Guz. Téma kongresu reflektuje celoeurópsku kampaň zameranú na rast miezd a zároveň odráža dlhodobé úsilie OPZZ v […viac]