AKTUÁLNE TÉMY

Z Rady predsedov OZ KOZ SR

Dnes sa v Bratislave konala Rada predsedov odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov SR. Na svojom pravidelnom rokovaní sa predsedovia odborových zväzov okrem aktuálnej činnosti KOZ SR zaoberali aj aplikáciou zákona o e-Governmente a povinnosťou aktivácie eschránky z pohľadu právnickej osoby v praxi. Svoju pozornosť upriamili na Návrh opatrení pre zabezpečenie konkurencieschopného podnikateľského prostredia […viac]