AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Tatrabanka ignoruje nielen odbory, ale aj nález inšpektorátu práce

Najlepší idú za nami – vo vzťahu banky k zamestnancom a odborom to neplatí Jedným zo základných práv občanov, resp. zamestnancov je právo slobodne sa združovať a zakladať odborové organizácie. Postavenie, činnosť a právomoci odborových organizácií u zamestnávateľa upravuje najmä Zákonník práce a zákon o kolektívnom vyjednávaní. Napriek tomu Tatrabanka […viac]