AKTUÁLNE TÉMY

Stereotypné vnímanie ženskej práce na Slovensku stále pretrváva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa Konfederácia odborových zväzov SR pripája k odborom v celej Európe, ktoré vyzývajú nielen na rýchle prijatie navrhovanej smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ale aj na rovnaké mzdové ohodnotenie. Napriek tomu, že Ústava SR a ostatná legislatíva zaručujú rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k […viac]