Odborári chcú sociálnu Európu, ktorá by podporovala hospodársky a sociálny pokrok

Odborové konfederácie sa koncom mája stretli na konferencii Európskej odborovej konfederácie (ďalej ako EOK) v Ríme aby zhodnotili, čo sa dosiahlo za posledné dva roky po kongrese v Paríži, a aby diskutovali o prioritách pre budúcnosť sociálnej Európy. Na konferencii vystúpil aj tajomník EOK Luca Visentini, ktorý hovoril o prekonaných ale aj budúcich výzvach pre Európu a odborové zväzy, ale aj prezident KOZ SR Jozef Kollár.

Odborári hovorili o finančnej kríze v rokoch 2007-2008, od ktorej ubehlo už 10 rokov. Problémom bolo, že hospodárska kríza viedla k politickej kríze a úsporná medicína, ktorú si mylne vybrala EÚ a členské štáty, spôsobila rozsiahlu dezilúziu a reakciu na Európu.

Hoci Európa teraz objavuje pomalý rast a postupné ustupovanie masovej nezamestnanosti, recesia po ktorej nasleduje predbežné zotavenie však nie je príčinou na oslavy. Namiesto toho sa v niektorých nedávnych voľbách objavujú príznaky zvráteného vzostupu protieurópskych síl. Existuje mnoho náročných úloh, medzi ktorým je aj Brexit. Hoci Brexit nebol výberom EOK ani odborových zväzov Spojeného kráľovstva, odbory stále trvajú na tom, že práva pracujúcich a občanov musia byť prvoradé. Rast falošnej samostatnej zárobkovej činnosti, dočasná práca alebo práca na čiastočný úväzok a iné neisté pracovné miesta, sú temnou stránkou dnešnej pomalého znižovania nezamestnanosti a musia byť napadnuté odborovými organizáciami a nakoniec novými zákonmi.

“Teraz je ten moment, aby sme neohlásili ďalšie prekážky, ale aby sme tvrdšie než kedykoľvek predtým presadzovali to, čo ľudia zúfalo potrebujú: zvýšiť verejné investície a služby, a riešiť nerovnosti prostredníctvom dôstojnej sociálnej ochrany, spravodlivého zdaňovania, spravodlivých miezd a dobrých pracovných podmienok v každom členskom štáte EÚ,” povedal Jozef Kollár, prezident KOZ SR.

Inštitúcie EÚ teraz uvoľňujú finančné prostriedky na investície, rozprávajú o náraste miezd a dokonca zvyšujú verejné výdavky. Európska komisia prinútila diskusiu EÚ o Európskom pilieri sociálnych práv, sociálnom rozmere EÚ a spravodlivejšej globalizácii. Odhad o Európskej menovej únii sa očakáva v priebehu niekoľkých dní. Pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv sa národné vlády zaviazali pracovať na vytvorení sociálnej Európy, ktorá by podporovala hospodársky a sociálny pokrok.

Prišiel tiež čas, aby boli odborové zväzy aktívnejšie ako kedykoľvek predtým v úsilí zvládnuť digitalizáciu a opatrenia v oblasti klímy, aby sa podarilo znížiť pretrvávajúce rodové a regionálne nerovnosti. Politiky v oblasti digitalizácie musia byť sprevádzané inteligentnou stratégiou spravodlivého prechodu, ktorá umožní pracujúcim a priemyselným regiónom prispôsobiť sa a vytvoriť nové pracovné miesta.

Parížsky manifest, Dokument o úlohe EOK, Akčný plán EOK, nedávna Platforma EOK pre budúcnosť Európy, Protokol o sociálnom pokroku, mimoriadny plán pre investície EOK nazvaný „Nová cesta pre Európu“, kampaň na zvýšenie platov – pri tomto všetkom ide o ambiciózne súbory návrhov a plánov na činnosť, ktoré EOK spustila v posledných rokoch.

Medzi najdôležitejšie priority EOK patria:

  • investície do udržateľného rastu a tvorby kvalitných pracovných miest prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu,
  • udržateľná digitalizácia a automatizácia,
  • spravodlivá globalizácia, progresívna obchodná agenda a budúcnosť práce
  • zvýšenie miezd a konvergencia miezd smerom nahor prostredníctvom silnejšieho kolektívneho vyjednávania, sociálneho dialógu a účasti zamestnancov.
  • budovať sociálnu Európu a posilňovať sociálne práva prostredníctvom silného európskeho piliera sociálnych práv, ktorý je pre pracovníkov rozdielny.
  • bojovať proti sociálnemu a mzdovému dumpingu a dosiahnuť úplné rovnaké zaobchádzanie a integráciu tým, že dláždi cestu spravodlivej mobility a migrácie.

Z hľadiska investícií Luca Visentini povedal: “Vážime si plán predložený prezidentom Junckerom, najmä v jeho druhej verzii, keďže veľmi oceňujeme úlohu, ktorú zohrávajú Európska centrálna banka, Európska investičná banka a ostatné európske finančné inštitúcie, s cieľom oživiť investície v Európe a prepojiť vytváranie pracovných miest. Napriek tomu, ako viete, si myslíme, že to nestačí.” Množstvo peňazí totiž nie je dostatočné a fiškálny priestor, ktorý členským štátom umožňuje investovať verejné peniaze, je stále príliš obmedzený.

EOK má v pláne za pár týždňov prijať iniciatívu pre progresívnu a spravodlivú obchodnú agendu, o ktorej chce diskutovať a rokovať s Európskou komisiou a všetkými ostatnými odborovými partnermi a inštitucionálnymi partnermi na celom svete.

EOK taktiež spustila kampaň s cieľom zvýšenia miezd “Pay Rise”, ktorá reagovala na neuveriteľný pokles miezd v poslednom desaťročí v Európe. Touto kampaňou vyzýva všetky odborové zväzy, aby plne podporili túto kampaň a zvýšili úsilie o šírenie myšlienky o celoeurópskej iniciatíve týkajúcej sa miezd. Ako povedal Visentini, EOK si samozrejme uvedomuje, že mzdy sú záležitosťou rokovaní medzi sociálnymi partnermi a najprv musia zamestnávateľov presvedčiť o pridanej hodnote takejto dohody.

Odborári sa venovali Európskemu pilieru sociálnych práv, ktorý považuju za zásadný krok smerom k spravodlivejšej Európe a nevyhnutné vyváženie posledného desaťročia úsporných opatrení a útokov na práva pracujúcich a sociálnu súdržnosť. Preto EOK plne podporuje túto iniciatívu ako myšlienku prezidenta Junckera o trojstrannej sociálnej Európe. “Chceme však, aby fungoval pilier, ktorý by sa zaoberal očakávaniami a potrebami pracovníkov a prinášal konkrétne výsledky. Žiadame Komisiu, aby bola vo svojich návrhoch ambiciózna, aby stanovila právnu základňu, jasné normy pre konvergenciu smerom nahor, aby vytvorila účinné nástroje na zníženie neistoty v práci a zvýšila kvalitu vytvárania pracovných miest,” dodal Jozef Kollár, prezident KOZ SR.