MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Výkonný výbor EOK v Bruseli: Je potrebné vytvoriť odolný a udržateľný európsky priemyselný základ

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa v týchto dňoch zúčastňuje druhého tohtoročného zasadnutia výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie (EOK) v Bruseli. EOK reprezentuje viac ako 45 miliónov pracovníkov, združuje 93 národných odborových organizácií a 10 európskych odborových federácií. Jednou z hlavných tém rokovania, ktoré vedie generálna tajomníčka Esther Lynch, je priemyselná […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa zúčastnila posledného Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie pred európskym kongresom

Výkonného výboru Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK), ktorý zasadal v dňoch 30. – 31. marca 2023 na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), sa aktívne zúčastnila aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. V prvý deň stretnutia výbor diskutoval o májovom kongrese EOK, ktorý sa bude konať v Berlíne, vrátane […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa zúčastnila Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie

Deň 1 ODBORY SÚ SÚČASŤOU EURÓPSKEJ DEMOKRACIE Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová počas svojej pracovnej cesty v Bruseli rokovala so zástupkyňou stálej predstaviteľky SR pri EÚ, veľvyslankyňou Máriou Malovou a jej spolupracovníkmi zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli o sociálno-ekonomických témach a europskej legislative, ktore sa dotykaju sa […viac]

AKTUALITY

Vyhlásenie Európskej odborovej konfederácie o nákaze COVID-19

Výkonný výbor EOK na zasadnutí v marci 2020 v Bruseli apeloval na zachovanie pokoja vo svetle nákazy vírusom COVID-19 a nabádal ľudí, aby postupovali podľa pokynov kompetentných svetových zdravotníckych orgánov. Výkonný výbor EOK privítal doterajšie prijaté kroky na európskej a vnútroštátnej úrovni, no trvá na tom, že treba prijať všetky […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Z rokovania Výkonného výboru EOK v Bruseli

Predstavitelia odborov z celej Európy, ktorí sa 21. až 23. októbra 2019 zišli v Bruseli na zasadnutí Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie (EOK), sa na svojom stretnutí zamerali najmä na podporu kolektívneho vyjednávania a zabezpečenie dodržiavania práv zamestnancov na spravodlivé odmeňovanie. Konfederáciu odborových zväzov SR zastupoval a reprezentoval prezident Marián Magdoško. […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Kongres Európskej odborovej konfederácie

Od dnes až do piatku sa koná vo Viedni 14. zjazd Európskej odborovej konfederácie (EOK), ktorého sa zúčastňuje aj slovenská delegácia na čele s prezidentom KOZ SR Mariánom Magdoškom. Zúčastňuje sa na ňom viac ako 600 národných delegátov odborových zväzov vrátane generálnych tajomníkov či predsedov približne 90 národných odborových organizácií […viac]

RADA MLADÝCH KOZ SR

Neisté pracovné podmienky a ich dôsledky ohrozujú celú generáciu ľudí

Zvýšenie účasti odborov v procese zabezpečenia kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí v Európe bola hlavná téma stretnutia viac ako stovky mladých odborárov vo švédskom Åkersbergu. Zastúpenie tu mala aj Rada mladých KOZ SR ako silná súčasť európskeho mládežníckeho odborárskeho hnutia. Z dôvodu zlepšenia situácie mladých Európanov na trhu práce […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Zlepšenie európskeho sociálneho dialógu

Vychádzajúc z vyhlásenia, nazvanom „Nový začiatok pre sociálny dialóg“, Predsedníctva Rady Európskej únie, Európskej komisie a európskych sociálnych partnerov z 27. júna 2016 sa európski sociálni partneri zaviazali pokračovať v diskusii a vzájomnom pôsobení na európskej a národnej úrovni, reflektovať výzvy sociálnych partnerov v meniacich sa ekonomikách a spoločnostiach vrátane budovania kapacít a v reflexii […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Opätovné zaradenie kvalitných pracovných miest do programu EOK

Predstavitelia odborov z celej Európy, ktorí sa 14. až 15. decembra 2017 zišli v Bruseli na zasadnutí Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie (EOK), opätovne potvrdili svoj záväzok týkajúci sa požiadavky kvalitných pracovných miest pre všetkých pracujúcich. Vytváranie takýchto miest by totiž malo byť hlavnou prioritou európskej hospodárskej politiky. Vysoká nezamestnanosť, nízke […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Najlepším spôsobom na dosiahnutie vyšších miezd je kolektívne vyjednávanie

Medzinárodná konferencia organizovaná v rámci kampane Európskej odborovej konfederácie na zvýšenie miezd pre európskych zamestnancov „Pay rise“ na tému „Koniec firemnej chamtivosti. Európa a svet potrebujú rast miezd! Rozdiel v odmeňovaní medzi východom a západom: vypočutie zamestnancov“ sa uskutočnila 22. septembra 2017 v Bratislave. Všetci zúčastnení odborári sa zhodli na tom, […viac]