Opätovné zaradenie kvalitných pracovných miest do programu EOK

Predstavitelia odborov z celej Európy, ktorí sa 14. až 15. decembra 2017 zišli v Bruseli na zasadnutí Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie (EOK), opätovne potvrdili svoj záväzok týkajúci sa požiadavky kvalitných pracovných miest pre všetkých pracujúcich. Vytváranie takýchto miest by totiž malo byť hlavnou prioritou európskej hospodárskej politiky.

Vysoká nezamestnanosť, nízke investície, rast online platforiem a služieb s nízkou hodnotou viedli k tomu, že veľké množstvo nových pracovných miest je nielen nedostatočne platených, ale aj s nedostatočnou právnou ochranou.

„Zamestnávatelia využívajú krízu tak, že ponúkajú nižšie mzdy a horšie pracovné podmienky. Teraz, keď sa európske hospodárstvo zotavuje, by sa mala pozornosť politikov presunúť na kvalitu práce,“ uviedol prezident KOZ SR Jozef Kollár. Podľa Kollára je potrebné prekonať sprofanovaný názor, že akákoľvek práca je lepšia ako žiadna práca. Práca má ponúknuť cestu k slušnému životu a dôstojnosti. „Je dôležité ukázať, že  kvalitné pracovné miesta prinášajú kvalitné výkony a vysokú produktivitu a taktiež sú dobré pre konkurencieschopnosť, pre inovácie a pre hospodársky dopyt,“ povedal Kollár.

Čo však znamená „kvalitná práca“? Európske odbory prijali 15. decembra 2017 definíciu, ktorá by mala byť užitočná pre všetky inštitúcie EÚ a tvorcov hospodárskej politiky.

Kvalitná práca je práca, ktorá má tieto atribúty:

  • Dobrú mzdu
  • Istotu zamestnania
  • Celoživotné vzdelávanie
  • Bezpečné a zdravé pracovisko
  • Primeraný pracovný čas
  • Odborové zastúpenie

EOK sa preto bude usilovať o zvýšenie kvality pracovných miest v rámci tvorby hospodárskej politiky EÚ v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv. Týkať sa to bude najmä diskusií o digitalizácii a online platformách, opatreniach v oblasti klímy a budúcnosti práce. EOK taktiež verí, že zabezpečí financovanie výskumu kvality práce v celej EÚ a vypracuje odporúčania na zvýšenie kvality práce.

Viac informácii nájdete aj v článku pre Tlačovú agentúru SR TU.