Do platnosti dnes vstúpila významná dohoda medzi národným inšpektorátom práce a členmi tripartity

Od začiatku februára vstúpi do platnosti dohoda medzi Národným inšpektorátom práce (NIP) a členmi tripartity, ktorej cieľom je zlepšenie ochrany zamestnancov pri práci. NIP ju uzatvoril s Konfederáciou odborových zväzov SR a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR).

Dohoda sa zameriava predovšetkým na oblasti ochrany práce – bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), pracovnoprávne vzťahy, nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Dohoda bola podpísaná dnes 30.1.2018. Účinnosť nadobudne 1.2.2018.

Generálny riaditeľ NIP Karol Habina podpísanie dohody vníma ako veľmi významný krok smerom k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorým je účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov.

„Systematickou spoluprácou a konštruktívnou komunikáciou vieme predísť nezrovnalostiam v procese legislatívnych návrhov, efektívne presadzovať preventívne nástroje, ale aj koordinovať dôstojné reprezentovanie našej krajiny v zahraničí. Teším sa na spoluprácu a verím, že budeme s využitím aplikačnej praxe všetkých účastníkov dohody schopní presadiť veľa pozitívneho pri dosahovaní spoločného cieľa,“ povedal Habina.

Spoluprácu v uvedených oblastiach, ktorá má za cieľ efektívne využitie odbornosti zástupcov všetkých strán dohody, vníma veľmi pozitívne aj prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je podľa prezidenta KOZ Jozefa Kollára jednou z najvyšších priorít KOZ SR.

„Tomuto podriaďujeme aj úlohy odborov s cieľom eliminovať využívanie neštandardných pracovných vzťahov a pracovné riziká, ktoré z nich vyplývajú. Spoločne so sociálnymi partnermi sa snažíme hľadať vždy tú správnu cestu, najmä formou vzájomnej komunikácie a spolupráce tak, aby to bolo v prospech jasných pracovnoprávnych vzťahov a rozvíjania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zameraním najmä na prevenciu. Táto trojstranne podpísaná dohoda je len dôkazom toho, že pri realizácii týchto úloh preferujeme sociálny dialóg a spoluprácu na všetkých úrovniach,“ povedal Kollár.

Zúčastnené strany sa zaviazali, že najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti dohody spoločne vypracujú konkrétne podmienky spolupráce, kompetencie, plány činnosti a pomer zastúpenia v jednotlivých pracovných skupinách. (zdroj:TASR)