Iba vďaka členom odborov vieme byť úspešní

Áno, je to realita. Tam, kde sú zamestnanci odborovo organizovaní, sú platy takmer o 20% vyššie ako tam, kde nie sú. A nielen to. Odbormi vyjednaná kolektívna zmluva garantuje aj množstvo sociálnych benefitov a príplatkov nad rámec platnej legislatívy.

Odbory však nie sú o jednom či dvoch ľuďoch. Iba vďaka podpore čo najväčšieho počtu zamestnancov je reálny predpoklad úspešného kolektívneho vyjednávania a dosiahnutia cieľov.

„Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu pri Ikea Components, ktorý je členským zväzom KOZ SR, je toho dôkazom. S viac ako 35-percentnou organizovanosťou zamestnancov, ktorá stále rastie, majú v tomto podniku kvalitnú kolektívnu zmluvu. Tá im o.i. garantuje základnú mzdu o niekoľko sto eur vyššiu, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve,“ vyzdvihla úspechy miestnych odborárov na čele s Vladimírom Mihálikom Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR.

„Chceme, aby sa rozdiel medzi mzdami vo firmách, ktoré u nás pôsobia a majú materskú spoločnosť napríklad na Západe, zmenšoval,“ uviedla na prehliadke závodu, ktorého sa zúčastnila spolu s mladými odborármi IOZ.