AKTUALITY Z ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Odborári z dopravných podnikov (IOZ) pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania

Odborári z dopravných podnikov v pôsobnosti integrovaného odborového zväzu (IOZ) v Bratislave, Košiciach a Prešove (v Košiciach so ZO VMHD  a v  Bratislave s BOZV MHD) po neúspešných viacnásobných rokovaniach o dodatkoch ku kolektívnym zmluvám najmä v oblasti odmeňovania pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania. V záujme dosiahnutia svojho cieľa vyhlásili  vo všetkých troch dopravných podnikoch  v marci a apríli […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Seminár „Európsky pilier sociálnych práv: Ako odborové zväzy môžu zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii.“

Predmetom seminára bolo stretnutie zástupcov odborových zväzov Českej republiky, Litvy, Maďarska, Slovenskej republiky a Talianska na tému „Európsky pilier sociálnych práv: Ako odborové zväzy môžu zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii“. Európsky pilier sociálnych práv, ktorý 17. novembra 2017 vyhlásili Európsky parlament, Rada a Európska komisia, stanovuje 20 zásad a práv v […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Iba vďaka členom odborov vieme byť úspešní

Áno, je to realita. Tam, kde sú zamestnanci odborovo organizovaní, sú platy takmer o 20% vyššie ako tam, kde nie sú. A nielen to. Odbormi vyjednaná kolektívna zmluva garantuje aj množstvo sociálnych benefitov a príplatkov nad rámec platnej legislatívy. Odbory však nie sú o jednom či dvoch ľuďoch. Iba vďaka […viac]