KOZ SR: Aj zamestnanci akciových spoločností s účasťou štátu si zaslúžia zvýšenie platov

Vláda by nemala zabúdať, že pre štát pracujú aj zamestnanci v akciových spoločnostiach so 100-precentnou účasťou štátu, ako sú napríklad Železnice SR, Slovenská pošta či Lesy SR. Práve hospodárenie týchto spoločností a odmeňovanie ich zamestnancov, na ktorých sa nevzťahuje dohodnuté zvýšenie platov v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre roky 2019 a 2020 bolo jednou z tém dnešného pracovného stretnutia prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška a premiéra SR Petra Pellegriniho. Okrem nich dvoch sa rokovania zúčastnili za stranu KOZ SR predseda Odborového združenia železničiarov František Zaparanik a predseda Odborového zväzu polície v SR Viktor Kiss. Stranu predstaviteľov vlády zastupovali minister práce Ján Richter, ministerka vnútra Denisa Saková, minister dopravy Árpád Érsek, minister hospodárstva Peter Žiga, generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Ján Hoľko a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.

Témou rokovania bola aj finančná situácia v bezpečnostných zložkách štátu a ozbrojených silách, a to v súvislosti s dávnejšie avizovaným zvyšovaním nástupných platov vojakov o 300 eur. Najmä pre mladých policajtov je takýto rozdiel v plate obrovská motivácia, preto hrozí preberanie si zamestnancov jedného rezortu druhým. Premiér prisľúbil, že sa vláda bude snažiť o konsenzus, aby zvyšovanie platov bolo v primerane rovnakej miere vo všetkých bezpečnostných zložkách.

Rovnako sme požiadali o informácie o pripravovanom balíku opatrení na zlepšenie kvality života ľudí, ktorý tento týždeň predstavila vládna koalícia. Vyjadrili sme nespokojnosť so spôsobom komunikácie týchto opatrení, o ktorých sa rovnako ako široká verejnosť dozvedáme až sprostredkovane z médií. „Dostali sme informácie a musíme si ich vyhodnotiť,“ uviedol v tejto súvislosti prezident KOZ SR Marián Magdoško. „Balíček obsahuje opatrenia, ktoré sú dobré, o ďalších budeme diskutovať. Našou silnou agendou je zvyšovanie daňovo-odvodovej položky, zvýšenie mohlo byť väčšie, rešpektujeme ekonomiku SR a rozpočet štátu. Zvýšenie tejto položky v tzv. čistom zvýši platy nízkopríjmovým zamestnancom,“ konštatoval.

Aj vzhľadom na prerokovávané témy sa prítomní zhodli na intenzívnejšej komunikácii ku problematike miezd a platov, diskusii o tvorbe a štruktúre HDP u nás, ale aj v ostatných krajinách EÚ.