Vyberáme z PVV: Vláda chce dať zamestnancom na výber medzi stravnými lístkami a hotovosťou

Opatrenie nahradiť stravné lístky finančnou hotovosťou môže na prvý pohľad vyzerať lákavo a ľúbivo, ale skrýva v sebe viacero rizík, ktorých negatívny efekt sa môže prejaviť až s odstupom času. Existuje množstvo štúdii, ktoré potvrdzujú priamy súvis a vplyv stravných lístkov na stravovanie a zdravie zamestnancov. Vyplácanie stravného v hotovosti môže spôsobiť, že zamestnanec obmedzí svoje stravovanie, čo môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie. Takisto je náchylnejší nevyčerpať si obedovú prestávku a oddýchnuť si. V dobe, keď skoro neexistuje závodné stravovanie a zamestnávatelia ho často nezabezpečujú, gastrolístky v akejkoľvek forme  motivujú zamestnanca k pravidelnému stravovaniu. Taktiež vyplácanie finančnej sumy namiesto stravných lístkov môže vytvoriť psychologicky a opticky klamlivý dojem, že zamestnanec zarába viac. Čiže na prvý pohľad lákavo znejúca alternatíva hotovosti by sa postupne „stratila“ v samotnej mzde. Aj keby bola nárokovateľná zo zákona ako samostatná položka, už by ovplyvňovala výšku samotnej ponúkanej mzdy a prestala by byť samostatným očakávaným benefitom, otáznou by bola aj jej priebežná valorizácia, či ochrana pred exekúciou. Ak by aj zamestnanci dostali príspevok na stravovanie vo forme finančného vyjadrenia, nie časť, ale prevažná väčšina by ho zrejme použila na čokoľvek a vytratil by sa samotný prospešný obedový návyk, ktorý stravné lístky trvalo priniesli. Ohradzovať by sa však začali aj zamestnanci, ktorí sa stravujú v závodných jedálňach. „Voľný“ finančný príspevok by logicky začali požadovať aj oni, čím by zároveň začali postupne zanikať aj fungujúce jedálne a stravovacie zariadenia na podnikovej úrovni. To by mohlo viesť k postupného zániku dlhodobo nadobudnutých benefitov pre zamestnancov v legislatíve, ktorá by v konečnom dôsledku len zlacnila náklady na zamestnanca.

Podstatné z pohľadu existujúceho systému je, že poskytovanie stravných poukážok je len jednou z možností zamestnávateľa ako poskytnúť zamestnancom zo zákona povinný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ tak môže urobiť aj vo vlastnej jedálni alebo objednaním stravovacích služieb v zariadeniach, ktoré má v okolí. Hlavným dôvodom, prečo je príspevok na stravovanie dlhoročne zakotvený v zákone, je zabezpečenie pravidelného stravovania aspoň väčšiny zamestnancov, ktoré má významný vplyv na ich životosprávu a zdravotný stav. Dlhoročná existencia stravovacích zariadení priamo naviazaných na poskytovanie obedov (tzv. menúčka) má v sebe ukrytý aj dôležitý aspekt zamestnanosti, ktorý by sa v dôsledku zmeny gastrolístkov na hotovosť a oslabením stravovacích návykov zamestnancov oslabil alebo postupne stratil.

Podporujeme maximálnu mieru elektronizácie stravných lístkov, ale  nesúhlasíme s ich nahradením finančnou hotovosťou.