AKTUALITY

Vyberáme z PVV: Vláda chce dať zamestnancom na výber medzi stravnými lístkami a hotovosťou

Opatrenie nahradiť stravné lístky finančnou hotovosťou môže na prvý pohľad vyzerať lákavo a ľúbivo, ale skrýva v sebe viacero rizík, ktorých negatívny efekt sa môže prejaviť až s odstupom času. Existuje množstvo štúdii, ktoré potvrdzujú priamy súvis a vplyv stravných lístkov na stravovanie a zdravie zamestnancov. Vyplácanie stravného v hotovosti môže spôsobiť, že zamestnanec obmedzí […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Komentár KOZ SR k Programovému vyhláseniu vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024

Vládna koalícia pri predkladaní svojho programového vyhlásenia deklarovala, že programové vyhlásenie vlády je ambicióznym plánom ako zlepšiť Slovensko. Avšak dokument obsahuje len množstvo všeobecne formulovaných záväzkov bez hlbšieho upresnenia, vágne hodnotové smerovanie a ciele bez konkretizácie opatrení na ich dosiahnutie. Program celkovo pôsobí nekonzistentne, v niektorých častiach si dokonca medzirezortne odporuje a v niektorých […viac]