AKTUÁLNE TÉMY

Legislatívu v oblasti BOZP je nevyhnutné prispôsobovať novým trendom

Konfederácia odborových zväzov SR a Národný inšpektorát práce majú rozvinutú dlhodobú spoluprácu najmä v oblasti spoločného pripomienkovania a prípravy legislatívnych návrhov, vzdelávania či propagácie. Dňa 11.júna 2020 sa uskutočnilo rokovanie viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej s generálnou riaditeľkou NIP Hedvigou Machayovou. Toto stretnutie len potvrdilo záujem oboch strán o pokračovanie spolupráce, ktorá prinesie zlepšovanie pracovných […viac]