Kurz PKSD: Vzdelávacia aktivita E-learning cez LMS Moodle

Centrum pre vzdelávanie otvára ďalší kurz v poradí. Tentokrát v oblasti E-learningu, prostredníctvom systému LMS Moodle v dňoch 25.5-27.5.2021.

Výhodou tejto vzdelávacej aktivity bude, že aj vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu a nariadenie v súvislosti s prevenciou ochorenia na COVID-19 sa vzdelávania budú môcť zúčastniť všetci záujemcovia, pretože vzdelávanie poskytneme prostredníctvom online výučby.

Hlavným cieľom vzdelávania je vytvorenie profesijných kompetencií v oblasti on-line vzdelávania využiteľných na štandardný výkon činnosti a pri sebavzdelávaní zamestnanca prostredníctvom získania poznatkov o nových formách a metódach vzdelávania. Ako využívať on-line kurzy na sebavzdelávanie v oblasti vedenia sociálneho dialógu.

Každý účastník si:

  • osvojí základné pojmy e-vzdelávania,
  • porovná výhody a nevýhody elektronického vzdelávania,
  • spozná prostredie LMS Moodle a vedieť sa v ňom orientovať,
  • nastaví osobný profil,
  • spozná význam a funkcie jednotlivých modulov zdrojov (Adresár, Kniha, Stránka, Súbor, URL) a vedieť s nimi pracovať,
  • spozná význam a funkcie jednotlivých modulov aktivít (Anketa, Chat, Fórum, Prednáška, Slovník, Test, Tvorivá dielňa, Wiki, Zadanie, Prieskum) a vedieť s nimi pracovať.

Teší nás, pozitívna odozva z predošlých vzdelávacích aktivít a dúfame, že sa tak bude diať aj naďalej.

Už teraz sa na Vás tešíme a prajeme v prvom rade pevné zdravie!

Dátumy a časy: 

25.05.2021  8.30 – 12.30 (online) 

13.00 – 16.00 (1.časť dištančne)

26.05.2021  8.30 – 12.30 (2.časť dištančne)

15.00 – 19.00 (online)

27.05.2021 8.30 – 12.30 (online)

13.00 – 16.00 (3.časť dištančne)

 

V prípade záujmu prosím vyplňte Návratku. Návratku prosím odoslať na e-mailovú adresu: cahojova@chello.sk najneskôr do 21. 5. 2021.

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk