AKTUALITY

Za sociálny dialóg na európskom trhu práce

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa pracovne stretla s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Vladimírom Šuchom, ktorého o.i. ako členka výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie oboznámila aj s aktivitami na podporu vyššej kvality sociálneho dialógu, koordinácie kolektívneho vyjednávania a riešenia sporov na európskej úrovni. Odbory totiž zohrávajú integrálnu úlohu pri ochrane a […viac]

AKTUALITY

Spoločná koordinácia v presadzovaní legislatívnych pripomienok

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Národný inšpektorát práce majú rozvinutú dlhodobú spoluprácu najmä v oblasti spoločného pripomienkovania a prípravy legislatívnych návrhov, vzdelávania či propagácie. Dnešné rokovanie prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej s generálnou riaditeľkou NIP Hedvigou Machayovou a ich odbornými tímami len potvrdilo záujem oboch strán o pokračovanie spolupráce, […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Digitálny „odborársky“ život je už našou každodennou súčasťou

V dňoch 10. až 12. februára 2023 sa v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike konala v Hodruši Hámroch Akadémia mladých odborárov, počas ktorej si mladí odborári z celého Slovenska zlepšovali svoje zručnosti v nábore nových členov v súčasnej digitálnej dobe, ale aj v správe sociálnych sietí. V prvý deň akadémie sa mladým odborárom prihovorila prezidentka […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Ani nárast životného minima nestlmí extrémny nárast cien

Poslanci Národnej rady SR včera na svojom rokovaní schválili cez návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi aj nový valorizačný mechanizmus súm životného minima. Zmena systému určenia a valorizácie životného minima, vrátane tzv. otvorenia zákona o životnom minime, je dlhodobou agendou KOZ SR a témou množstva rokovaní s výkonnými i politickými predstaviteľmi Slovenska. Životné […viac]