STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Postoj Konfederácie odborových zväzov SR k predčasným parlamentným voľbám 2023

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu. Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy […viac]

AKTUALITY

ZAMESTNANCI ROZHODNÚ! Veľká predvolebná debata KOZ SR s lídrami politických strán

Cieľom tejto našej debaty (20.9.2023) bolo umožniť našim členom – voličom, ale aj verejnosti, získať komplexný obraz odborných znalostí, politických programov a riešení, ktoré politické strany a hnutia ponúkajú a ich prípadné prelínanie s našim programom a hodnotami, ktoré odbory presadzujú a zastávajú. Zástupcov politických strán sme sa napríklad pýtali […viac]

AKTUALITY

Sme otvorení umelej inteligencii? Odpoveďou by mala byť adaptabilita

Nie je to otázka ďalekej budúcnosti. V horizonte niekoľkých rokov sa umelá inteligencia stane súčasťou života, prioritne toho pracovného. Veľké firmy ju už postupne skúšajú a pretavujú do svojich výrobných procesov. Je však pochopiteľné, že umelá inteligencia vzbudzuje akýsi strach, no netreba sa jej báť. Zhodli sa na tom odborníci na festivale […viac]

AKTUALITY

Výročný seminár ETUI: Ochrana zamestnancov pred chemikáliami

Dňa 27. – 28. júna 2023 sa v Bruseli konal tohtoročný výročný seminár Európskeho inštitútu pre odborné vzdelávanie (ETUI) zameraný na tému ochrany zamestnancov pred chemikáliami. Zúčastnili sa ho zástupcovia odborov z 15 európskych krajín, ktorí mali za úlohu koordinovať činnosti v oblasti prevencie chemických rizík pri práci. KOZ SR […viac]

AKTUALITY

Vzájomná spolupráca a solidarita má pre nás veľký význam

Minulý týždeň sme sa zúčastnili kongresu maďarskej odborovej konfederácie SZEF, v preklade Odborárske fórum spolupráce. Konfederáciu odborových zväzov SR zastupoval viceprezident František Gajdoš a koordinátor vzdelávania Roland Klokner. Maďarské SZEF si na kongrese zvolila nové vedenie, predsedom sa opäť stal Csaba Csóti. SZEF je jednou zo siedmich maďarských odborových konfederácií. SZEF […viac]

AKTUALITY

Silné odbory v susednom Rakúsku

Tento týždeň (20.-22.6.2023) sa vo Viedni konal 20. spolkový kongres rakúskej odborovej centrály ÖGB, ktorého sa zúčastnila aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Takmer štyristo delegátov si zvolilo predsedu, podpredsedu a výkonný výbor ÖGB a prijalo politický program a stanovy ÖGB. Program rakúskych odborov na nasledujúce obdobie obsahuje výzvy a […viac]

AKTUALITY

Na 111. výročnej konferencii Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve zastupuje slovenských pracovníkov prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová

V týchto dňoch prebieha na pôde Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 111. výročná Medzinárodná konferencia práce. Delegátkou za zástupcov zamestnancov za Slovenskú republiku je Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR. Kľúčovými témami Konferencie, okolo ktorých zasadajú výbory zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov a vlád, a následne spoločne tripartitne o nich rokujú, sú spravodlivá transformácia, ochrana práce a celoživotné vzdelávanie. […viac]

AKTUALITY

Kongres Európskej odborovej konfederácie v Berlíne

Sledujte online TU KOZ SR sa tento týždeň zúčastňuje v poradí 15. kongresu Európskej odborovej konfederácie. Tak ako aj v minulosti, aj dnes je vzájomná spolupráca nutná a dôležitá. Témy a otázky sú viac než jasné: Diskutovať budeme o nízkych mzdách, o pôsobnosti odboroch, kolektívnych zmluvách či o neprimeranom zaobchádzaní […viac]

AKTUALITY

Mladá odborárka získala miesto v renomovanom európskom vzdelávacom programe ETUI

Mladá odborárka Paulína Stašková z Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA bola v máji tohto roku vybratá ako účastníčka ročného vzdelávacieho programu s názvom „Mladí európski lídri“ určeného pre mladých európskych odborárov. Tento ročný cyklus vzdelávania je zabezpečovaný ETUI (Európsky odborový inštitút), nezávislým výskumným a školiacim centrom Európskej odborovej konfederácie. Cieľom […viac]

AKTUALITY

Štáty Európskej únie chcú do roku 2030 dosiahnuť nulovú úmrtnosť pri výkone práce

Takmer 300 delegátov medzi nimi politici, úradníci a zástupcovia sociálnych partnertov, ktorí zastupovali všetky členské štáty Európskej únie. Rovnako nechýbali ani odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Samitu BOZP vo švédskom Štokholme sa zúčastnil Peter Rampašek za KOZ SR spolu so zástupcom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny […viac]