AKTUALITY

Aktivity v rámci projektu CSD II.

O aktivitách realizovaných vďaka NP CSD II. informuje od 09/2017 aj odborné periodikum – ePráca – obežník publikovaný na dvojmesačnej báze aj na web stránke KOZ SR. Pre predsedov jednotlivých OZ KOZ SR je pravidelne spracovaný prehľad stavu implementácie NP CSD II. KOZ SR, ktorý je prezentovaný na Rade predsedov OZ KOZ […viac]

AKTUALITY

Prvá vzdelávacia aktivita NP CSD II. – Kežmarské Žľaby

Vo Vzdelávacom a regeneračnom centre, s. r. o., Kežmarské Žľaby sa dňa 18. septembra 2017 začala séria vzdelávacích aktivít Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II realizovaná riešiteľským tímom Centra pre vzdelávanie, ktoré je zamerané na prehĺbenie praktických skúseností a zručností formou vzdelávacích aktivít pre členov odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Počas […viac]

No Picture

CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.

  Analytické výstupy za KOZ SR v rámci CSD II. Analýza možností a podmienok vytvorenia a financovania tripartitne riadeného osobitného fondu, určeného na financovanie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Zvyšovanie efektívnosti kolektívnych vyjednávaní prostredníctvom rozvoja komplexnej produktivity a konkurencieschopnosti v nadväznosti na schopnosti a kvalifikáciu zamestnancov, zamestnanosť a […viac]