AKTUALITY

Aktivity v rámci projektu CSD II.

O aktivitách realizovaných vďaka NP CSD II. informuje od 09/2017 aj odborné periodikum – ePráca – obežník publikovaný na dvojmesačnej báze aj na web stránke KOZ SR. Pre predsedov jednotlivých OZ KOZ SR je pravidelne spracovaný […]

No Picture

CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.

  Analytické výstupy za KOZ SR v rámci CSD II. Analýza možností a podmienok vytvorenia a financovania tripartitne riadeného osobitného fondu, určeného na financovanie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Zvyšovanie efektívnosti kolektívnych vyjednávaní […]