Aktivity v rámci projektu CSD II.

O aktivitách realizovaných vďaka NP CSD II. informuje od 09/2017 aj odborné periodikumePráca – obežník publikovaný na dvojmesačnej báze aj na web stránke KOZ SR.

Pre predsedov jednotlivých OZ KOZ SR je pravidelne spracovaný prehľad stavu implementácie NP CSD II. KOZ SR, ktorý je prezentovaný na Rade predsedov OZ KOZ SR. Toto fórum zároveň vytvára priestor na priame kladenie otázok zo strany zúčastnených predsedov OZ.

Klientske centrum CSD II. KOZ SR, jeho ciele a činnosť bude prezentované na zasadnutiach orgánov jednotlivých OZ, kde bude zároveň priestor na zodpovedanie otázok týkajúcich sa implementácie CSD II. V skratke, ide o právnu pomoc OZ svojim členom, ale rovnako aj verejnosti, pričom táto pomoc je s podporou CSD II. inovovaná a systematizovaná, sprístupnená bez obmedzení ako e-poradenstvo – bezplatná elektronická právna pomoc/služba odborov spoločnosti. Poradenstvo zabezpečujú právnici OZ, ktorí prejavili záujem spolupracovať na tejto inovovanej službe.

V prípade záujmu o zapojenie sa do aktivít Klientskeho centra odborov kontaktujte priamo garanta Klientskeho centra odborov.

  • Pracovné právo
  • Sociálne a zdravotné poistenie
  • Trh práce a celoživotné vzdelávanie
  • Diskriminácia a rovnosť príležitostí
  • BOZP
  • Finančné poradenstvo