AKTUÁLNE TÉMY

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2018

Európska agentúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (EU-OSHA) spolu so svojimi partnermi odštartovala 22. októbra Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok. V rámci tohto významného míľnika prebiehajúcej kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky sa konajú stovky podujatí v celej Európe, ako sú premietania […viac]