AKTUÁLNE TÉMY

Výzvy slobody a demokracie a úloha odborových zväzov v Európe

Koncom septembra sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborových centrál z viac ako z 15 krajín Európy a experti z Medzinárodnej odborovej konfederácie v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. Diskutovali o vzostupe pravicových, radikálnych a populistických politických síl v Európe, čo sa odzrkadľuje vo výraznom zvýšení […viac]