Výzvy slobody a demokracie a úloha odborových zväzov v Európe

Koncom septembra sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborových centrál z viac ako z 15 krajín Európy a experti z Medzinárodnej odborovej konfederácie v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. Diskutovali o vzostupe pravicových, radikálnych a populistických politických síl v Európe, čo sa odzrkadľuje vo výraznom zvýšení ich prítomnosti v demokraticky zvolených inštitúciách, napr. v Rakúsku, Taliansku, ale aj u nás na Slovensku.

Medzinárodná odborová konfederácia, ktorá zastupuje 166 miliónov pracovníkov zo 156 krajín zjednotených v 309 konfederáciach odborových zväzov, každoročne publikuje “Index globálnych práv”. V tomto roku index zaznamenal obmedzenia slobody prejavu a protestov a čoraz viac násilných útokov na odborárov, ktorí obhajujú práva zamestnancov. Dôstojná práca a demokratické práva sa takmer vo všetkých krajinách oslabili.

V Indexe globálnych práv je hodnotených 142 krajín na stupnici od 1 do 5 podľa úrovne rešpektovania práv zamestnancov. Desiatku najhorších krajín pre zamestnancov tvorili v roku 2018 Alžírsko, Bangladéš, Kambodža, Kolumbia, Egypt, Guatemala, Kazachstan, Filipíny, Saudská Arábia a Turecko.

Až v 65% krajín zamestnávatelia bránia svojim zamestnancom založiť alebo vstúpiť do odborovej organizácie.

Slovensko sa v indexe globálnych práv nachádza v najlepšie hodnotenej skupine spolu s krajinami ako Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko alebo Nórsko.

Účastníci diskutovali aj o príprave Svetového kongresu odborárov, ktorý sa uskutoční 2. až 7. decembra tohto roka v Kodani.

Za slovenskú stranu sa pracovného stretnutia zúčastnili odborníci z Konfederácie odborových zväzov SR, Odborového zväzu zamestnancov obrany a z Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.