AKTUÁLNE TÉMY

KOZ SR zotrváva na požiadavke zvyšovania minimálnej mzdy vo výške 635 € mesačne

KOZ SR zotrváva na požiadavke zvyšovania minimálnej mzdy v súlade s európskou koncepciou boja proti fenoménu pracujúcej chudoby takým spôsobom, aby minimálna mzda dosiahla výšku 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve. S týmto cieľom KOZ SR predložila Návrh na úpravu minimálnej mzdy pre rok 2019 vo výške 635 € mesačne. Predkladaný návrh minimálnej mzdy […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Návrh výšky minimálnej mzdy pre rok 2019 dosahuje úroveň, ktorá je doporučeným štandardom v krajinách EÚ

Minimálna mzda je základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je povinný zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas. Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení […viac]