AKTUÁLNE TÉMY

Prehľad vybraných oblastí predvolebných programov politických strán – Parlamentné voľby 2020

Prehľad predvolebných programov politických strán pred voľbami vo februári 2020 je sústredený na obsahový rozbor vybraných programových oblastí, ktoré sú Konfederáciou odborových zväzov SR v zmysle jej programových dokumentov vnímané ako prioritné. Materiál skúma predvolebné programy zverejnené k 31. januára 2020 všetkých 25 politických strán, uchádzajúcich sa o hlasy voličov […viac]