Najlepším spôsobom na dosiahnutie vyšších miezd je kolektívne vyjednávanie

Medzinárodná konferencia organizovaná v rámci kampane Európskej odborovej konfederácie na zvýšenie miezd pre európskych zamestnancov „Pay rise“ na tému „Koniec firemnej chamtivosti. Európa a svet potrebujú rast miezd! Rozdiel v odmeňovaní medzi východom a západom: vypočutie zamestnancov“ sa uskutočnila 22. septembra 2017 v Bratislave.

Všetci zúčastnení odborári sa zhodli na tom, že nadnárodné korporácie majú rozdielny prístup k zamestnancom v krajinách západnej Európy a východnej a strednej časti kontinentu.

Ako uviedla Sharan Burrow z Medzinárodnej odborovej konfederácie (ITUC), prevažná väčšina zahraničných spoločností nerešpektuje sociálne práva svojich zamestnancov vo východoeurópskych krajinách. „Nadnárodné spoločnosti potláčajú kolektívne vyjednávanie, kde je to len možné. Hoci vo svojich domovských krajinách ho robia, zamestnancov vo východnej Európe diskriminujú a minimálna mzda nie je pre život postačujúca. Vidíme, že miera pracujúcej chudoby rastie.“, vyjadrila sa Sharan Burrow.

Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter sa priklonil k názoru odborárov a vyjadril presvedčenie o „rovnakej mzde za rovnakú prácu v rovnakej korporácii“.Minister pripustil, že problém približovania platov si vie predstaviť aj pomocou európskych smerníc.

Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár pochválil slovenskú vládu za zvyšovanie minimálnej mzdy. Zároveň však dodal, že rast by mal mať väčšie tempo. „Zamestnávatelia nám hovorili, že takéto zvyšovanie minimálnej mzdy povedie k vyššej nezamestnanosti, no opak je pravdou,“ vyhlásil Kollár. Vadí mu tiež, že veľké firmy sa nechcú deliť o väčšiu časť zisku so svojimi zamestnancami. Minimálna mzda na Slovensku je v súčasnosti stanovená na 435 eur. Podiel miezd na HDP klesá na hranicu 30 %, ale zisky  firiem rastú. Chceme len, aby sa bohatstvo rozdeľovalo spravodlivo,“ dodal Kollár.

Najlepším spôsobom na dosiahnutie vyšších miezd je podľa odborárov kolektívne vyjednávanie. Dôležitosť správneho nastavenia kolektívneho vyjednávania potvrdzuje aj študia Európskeho odborového inštitútu.

„Zamestnanci v severnej a západne Európe sú lepšie platení, pretože tam funguje spravodlivejší a transparentnejší systém stanovovania miezd, zapojenie odborov a vyjednávanie so zamestnávateľmi. To je kľúčová zložka prosperity a priemyselného úspechu Nemecka, Rakúska, Holandska a severských krajín,“ uvádza sa v štúdii.