AKTUÁLNE TÉMY

Štrajky na Slovensku

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že na Slovensku zamestnanci len málo presadzujú svoje práva prostredníctvom štrajku. Napriek legislatívne ukotvenému právu štrajkovať, je štrajk najkrajnejšou možnosťou, ako sa domôcť svojich práv. Zamestnanci málokedy idú do nátlakových akcií. […]

AKTUALITY

Aktivity v rámci projektu CSD II.

O aktivitách realizovaných vďaka NP CSD II. informuje od 09/2017 aj odborné periodikum – ePráca – obežník publikovaný na dvojmesačnej báze aj na web stránke KOZ SR. Pre predsedov jednotlivých OZ KOZ SR je pravidelne spracovaný […]

AKTUALITY

Ako projekt CSD II. napreduje

Implementácia NP CSD II. zo strany KOZ SR začala od 04/2017 a do konca roka 2017 sa v priebehu 8 mesiacov podarilo: Vznikli 4 expertné centrá, z ktorých každé realizuje aktivity smerujúce k budovaniu odborných kapacít sociálnych partnerov […]

No Picture

1/2017 (september – október)

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia som ako študent navštívil redakciu denníka Práca so žiadosťou o hoc aj externú redaktorskú spoluprácu. S prísľubom, že sa mi ozvú, keď sa pre mňa niečo nájde, som odišiel a trpezlivo čakal, kedy […]

No Picture

Epráca

2020     22/2020 (jún) 21/2020 (máj)       20/2020 (apríl) 19/2020 (marec) 18/2020 (február) 17/2020 (január) 2019/2018/2017 16/2019 (december) 15/2019 (október- november) 14/2019 (august – september) 13/2019 (júl) 12/2019 (máj – jún) 11/2019 […]