AKTUÁLNE TÉMY

Štrajky na Slovensku

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že na Slovensku zamestnanci len málo presadzujú svoje práva prostredníctvom štrajku. Napriek legislatívne ukotvenému právu štrajkovať, je štrajk najkrajnejšou možnosťou, ako sa domôcť svojich práv. Zamestnanci málokedy idú do nátlakových akcií. Najmä zo strachu straty zamestnania. Neochotu štrajkovať zapríčiňujú rôzne faktory. Pri vyhlásení štrajku odborovým orgánom […viac]

AKTUALITY

Aktivity v rámci projektu CSD II.

O aktivitách realizovaných vďaka NP CSD II. informuje od 09/2017 aj odborné periodikum – ePráca – obežník publikovaný na dvojmesačnej báze aj na web stránke KOZ SR. Pre predsedov jednotlivých OZ KOZ SR je pravidelne spracovaný prehľad stavu implementácie NP CSD II. KOZ SR, ktorý je prezentovaný na Rade predsedov OZ KOZ […viac]

AKTUALITY

Ako projekt CSD II. napreduje

Implementácia NP CSD II. zo strany KOZ SR začala od 04/2017 a do konca roka 2017 sa v priebehu 8 mesiacov podarilo: Vznikli 4 expertné centrá, z ktorých každé realizuje aktivity smerujúce k budovaniu odborných kapacít sociálnych partnerov pod dohľadom garanta centra. V kontexte napĺňania cieľov projektu bolo vytvorených 5 expertných tímov pre tvorbu […viac]

No Picture

1/2017 (september – október)

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia som ako študent navštívil redakciu denníka Práca so žiadosťou o hoc aj externú redaktorskú spoluprácu. S prísľubom, že sa mi ozvú, keď sa pre mňa niečo nájde, som odišiel a trpezlivo čakal, kedy tá chvíľa nastane. Dnes sedím v tej istej budove na rovnakom poschodí, kde v tom čase redakcia […viac]

No Picture

Epráca

2020     22/2020 (jún) 21/2020 (máj)       20/2020 (apríl) 19/2020 (marec) 18/2020 (február) 17/2020 (január) 2019/2018/2017 16/2019 (december) 15/2019 (október- november) 14/2019 (august – september) 13/2019 (júl) 12/2019 (máj – jún) 11/2019 (marec – apríl)  10/2019 (február) 9/2019 (január) 8/2018 (november – december) 7/2018 (september – október) […viac]