AKTUALITY

Aké sú možné riešenia súčasnej situácie z pohľadu pracovnoprávnej legislatívy?

Pracovno-právna legislatíva rieši niekoľko možných prípadov, ktoré v danej situácii môžu nastať, alebo už nastali. Ich stručný sumár ponúkame tu: Tam, kde je to možné dohodnúť, je ideálnym riešením pre zamestnanca i zamestnávateľa výkon práce z domu, tzv. home office, čiže práca z domu. V prípade, že je zamestnancovi nariadená karanténa, považuje sa to […viac]

AKTUALITY

Môže byť práceneschopnosť dôvodom na nezvýšenie platu?

Prinášame vám ilustračný podnet, ktorý sme riešili v našom Klientskom centre odborov. „Som zamestnaná vo firme 4 roky. Približne pred rokom u nás zaviedli trojzmennú nepretržitú pracovnú prevádzku. Môj organizmus nebol zvyknutý na novú záťaž a objavili sa u mňa zdravotné problémy. Opakovane som bola dlhodobo práceneschopná. Zamestnávateľ medzitým zvyšoval platy všetkým zamestnancom, […viac]

AKTUÁLNE TÉMY

Stereotypné vnímanie ženskej práce na Slovensku stále pretrváva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa Konfederácia odborových zväzov SR pripája k odborom v celej Európe, ktoré vyzývajú nielen na rýchle prijatie navrhovanej smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ale aj na rovnaké mzdové ohodnotenie. Napriek tomu, že Ústava SR a ostatná legislatíva zaručujú rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k […viac]

AKTUALITY

Aktivity v rámci projektu CSD II.

O aktivitách realizovaných vďaka NP CSD II. informuje od 09/2017 aj odborné periodikum – ePráca – obežník publikovaný na dvojmesačnej báze aj na web stránke KOZ SR. Pre predsedov jednotlivých OZ KOZ SR je pravidelne spracovaný prehľad stavu implementácie NP CSD II. KOZ SR, ktorý je prezentovaný na Rade predsedov OZ KOZ […viac]

AKTUALITY

Ako projekt CSD II. napreduje

Implementácia NP CSD II. zo strany KOZ SR začala od 04/2017 a do konca roka 2017 sa v priebehu 8 mesiacov podarilo: Vznikli 4 expertné centrá, z ktorých každé realizuje aktivity smerujúce k budovaniu odborných kapacít sociálnych partnerov pod dohľadom garanta centra. V kontexte napĺňania cieľov projektu bolo vytvorených 5 expertných tímov pre tvorbu […viac]