Firmy dosahujú svoje zisky šplhajúc po chrbtoch pracujúcej chudoby

Nadnárodné spoločnosti v mnohých krajinách dosahujú enormné zisky. Napriek tomu, že produktivita práce dosahuje až 80 percent, zamestnancom vyplácajú len 25 percent zo zisku. Táto skutočnosť je neakceptovateľná, aj preto bola témou číslo jeden počas Výkonného výboru Regionálnej rady Medzinárodnej odborovej konfederácie v Bruseli, na ktorom sa stretli odborárski lídri z viac ako 30-tich európskych krajín.

Mier a demokracia,  koniec firemnej chamtivosti, rovnosť a globálne posuny a spravodlivá transformácia sú hlavnými cieľmi svetového odborárskeho hnutia v nadchádzajúcom období – zhodli sa na nich predstavitelia odborov.

Zástupcovia zamestnancov opätovne upozornili na dôležitosť slobodného združovania sa a zamestnaneckej mobilizácie aj v meniacej sa globálnej ekonomike. Nerovnováha moci medzi zamestnancami a zamestnávateľmi  vytvorila hospodársky model, v ktorom koncentrácia bohatstva viedla k historickej nerovnosti. Len jedno percento ľudí vlastní väčšinu bohatstva sveta. Preto Medzinárodná odborová konfederácia uskutočnila celosvetový prieskum, v ktorom:

  • 85% respondentov uviedlo, že je čas prepísať pravidlá globálnej ekonomiky,
  • 93% z nich požaduje, aby ich vláda zastavila zneužívanie zamestnancov podnikateľmi a podporila právny štát,
  • 95% požaduje väčšiu angažovanosť vlády v oblasti zamestnanosti a dôstojnej práce,
  • 82% chce, aby ich vláda zaujala stanovisko k diskriminácii žien,
  • 84% tvrdí, že minimálna mzda v ich krajine nestačí na to, aby si ľudia zabezpečili dôstojný život.
Zasadnutie výkonného výboru Regionálnej rady Medzinárodnej odborovej konfederácie

Výkonného výboru Regionálnej rady Medzinárodnej odborovej konfederácie – PERC sa zúčastňuje prezident KOZ SR Jozef Kollár, ktorý s ohľadom na prerokovávané témy uviedol:”V súčasnosti vieme, že niektorí zamestnanci dostávajú také nízke mzdy, že nemôžu ani nakŕmiť svoje rodiny. Minimálna mzda je často pod úrovňou hranice chudoby. Firmy často dosahujú svoje enormné zisky šplhajúc po chrbtoch pracujúcej chudoby.“

Prezident KOZ SR Jozef Kollár sa ešte podvečer stretol s belgickými kolegami z FGTB-ABVV v Bruseli. “Spoločne ideme bojovať za práva vodičov nákladnej dopravy v oboch krajinách a proti sociálnemu dumpingu„ uviedol Kollár.